List/Grid Analize Subscribe RSS feed of category Analize

Šest koraka do disaster recovery plana – strateške aktivnosti i dokumentovanje

Šest koraka do disaster recovery plana – strateške aktivnosti i dokumentovanje

Odgovorno poslovanje podrazumeva prevenciju kao strateški pristup. Međutim, prevencija nije svemoćna niti to može biti u svetu naprednih oblika sajber kriminala, ali i mnogobrojnih nepredviđenih okolnosti. Ono što možemo učiniti da… Read more »

Kako Zakon o porezu na dohodak građana vidi rekreaciju zaposlenih i team building?

Kako Zakon o porezu na dohodak građana vidi rekreaciju zaposlenih i team building?

Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene stupio je na snagu 20. jula 2019. godine i time jasno definisao uslove… Read more »

Fišing napadi na korisnike Apple uređaja povećani za 9% i dostigli cifru od 1,6 miliona za manje od godinu dana

Fišing napadi na korisnike Apple uređaja povećani za 9% i dostigli cifru od 1,6 miliona za manje od godinu dana

Broj fišing napada na korisnike Mac računara, iOS mobilnih uređaja, i sličnih veb servisa dostigao je 1,6 miliona u prvoj polovini 2019. godine. Ova cifra je za oko 9 procenata… Read more »

To što ste mali vas čini nepobedivim? Trećina malih preduzeća koja su se suočila sa krađom podataka se ne bi složila

To što ste mali vas čini nepobedivim? Trećina malih preduzeća koja su se suočila sa krađom podataka se ne bi složila

Oko 36% malih preduzeća su bili žrtve krađe podataka u 2019. godini, pokazuje nedavno istraživanje kompanije Kaspersky. I dok krađe podataka donose ozbiljne posledice malim preduzećima, istraživanje je pokazalo da… Read more »

Umereni optimizam uprkos velikoj neizvesnosti

Umereni optimizam uprkos velikoj neizvesnosti

Zapažanja srpskih poslovnih lidera Kakva promena može da se desi za samo godinu dana! Prošlogodišnji rekordan skok optimizma zamenio je sveprisutan oprez u očekivanju usporenijeg globalnog ekonomskog rasta u godini… Read more »

Najveći procenat sigurnosnih pretnji dolazi kroz email. Zašto ga onda ne štitite adekvatno?

Najveći procenat sigurnosnih pretnji dolazi kroz email. Zašto ga onda ne štitite adekvatno?

Email komunikacija je polazna tačka velikog broja ciljanih i oportunističkih napada na organizacije. Izveštaji kažu da otprilike 90% napada kreće kroz ovaj kanal. Jeste li spremni da preuzmete rizik izlaganja… Read more »

6 koraka do disaster recovery plana

6 koraka do disaster recovery plana

Procena, organizacija, budžetiranje i tačka oporavka Procena i organizacija Odgovorno poslovanje podrazumeva prevenciju kao strateški pristup, pogotovo kada je reč o čuvanju kompanijskih podataka od važnosti. Ulaganjem u pouzdanu IT… Read more »

Ko ne hvata korak sa svetom, uskoro ga neće stići ni trkom

Ko ne hvata korak sa svetom, uskoro ga neće stići ni trkom

Sa­vre­me­ni tren­do­vi pod­ra­zu­me­va­ju di­gi­tal­nu tran­sfor­ma­ci­ju po­slo­va­nja. Ve­li­ke kom­pa­ni­je su ovo pra­vi­lo dav­no usvo­ji­le, ali si­tu­a­ci­ja u ma­lim i sred­njim pred­u­ze­ći­ma ni­je to­li­ko ujed­na­če­na. Upra­vo one fir­me ko­je još lu­ta­ju u… Read more »

Juriš na Oblast 51 je najpopularniji letnji mim među decom

Juriš na Oblast 51 je najpopularniji letnji mim među decom

Godišnji letnji izveštaj kompanije Kaspersky o dečijoj bezbednosti na internetu ukazuje na to da su deca pokazala veliko interesovanje za viralne mimove o Oblasti 51. Ljudi obično veruju da je… Read more »

Da li ste digitalno opredeljeni?

Da li ste digitalno opredeljeni?

Iskoristite digitalnu tehnologiju da transformišete svoje poslovanje Najveći francuski proizvođač rasvete Keria Luminaires (Kerja Luminer) dobro napreduje na putu digitalne transformacije. “Već je prošlo deset godina od kada smo u… Read more »

© 2019 IT Exclusive News. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: http://exclusivenews.ogledalo.rs- Content is protected !!