List/Grid Ekonomija i Menadžment Subscribe RSS feed of category Ekonomija i Menadžment

Organizacija poslovanja u domaćim preduzećima i kako uticati na njeno poboljšanje

Organizacija poslovanja u domaćim preduzećima i kako uticati na njeno poboljšanje

Zašto su neke kompanije bolje organizovane od drugih? Kako unaprediti poslovanje i stvoriti efikasnije procese? Šta znači kultura kompanije i koja su druga važna pitanja za jednu modernu kompaniju. Na… Read more »

Dvanaest srpskih kompanija na SEE TOP 100 rang listi

Dvanaest srpskih kompanija na SEE TOP 100 rang listi

Rang lista SEE TOP 100 za 2020. godinu pokazuje neznatan pad prihoda najvećih kompanija u Jugoistočnoj Evropi, dok automobilski proizvođač Dacia i dalje zauzima prvo mesto Naftna i automobilska industrija,… Read more »

Mentalno zdravlje na radnom mestu

Mentalno zdravlje na radnom mestu

Mentalno zdravlje je, na sreću, tema o kojoj se danas sve više otvoreno govori i kojoj se sve ozbiljnije pristupa. Savremeni užurbani način života, u kom smo izloženi brojnim pritiscima, nosi… Read more »

Online prodavnica je potencijal za brži razvoj malih i srednjih preduzeća

Online prodavnica je potencijal za brži razvoj malih i srednjih preduzeća

Pandemija je ubrzala proces digitalizacije i dovela do neslućenog rasta online kupovine. Za razliku od ranijeg perioda, kada su outlet roba i proizvodi na sniženju bili jedini razlog za online… Read more »

Prednosti i nedostaci ulaska u sistem PDV-a

Prednosti i nedostaci ulaska u sistem PDV-a

Svaki novi preduzetnik će se, pre ili kasnije, susresti sa dilemom da li da uđe u sistem PDV-a ili ne. Mnogi koji tek ulaze u ovaj svet još uvek nisu sigurni ni… Read more »

Eurobank sponzor Ekonomskog foruma

Eurobank sponzor Ekonomskog foruma

Dvadeset i prvi po redu Beogradski ekonomski forum održava se 4. i 5. oktobra, a Eurobank je sponzor ovog skupa 17. godinu zaredom. Na forumu koji organizuje Tsomokos Group International… Read more »

Istraživanje problema na mreži – četiri glavne komande

Istraživanje problema na mreži – četiri glavne komande

Ako na svom poslu treba da povežete na neki sajt ili servis, a dobijate grešku da konekcija nije moguća, evo kako da ispitate sve okolnosti. PING ip_adresa Na ovaj način… Read more »

Kako boje u kancelariji utiču na raspoloženje?

Kako boje u kancelariji utiču na raspoloženje?

Iako na prvi pogled može delovati kao da boja vaših zidova u kancelariji nema neku veliku važnost, ona zapravo može u velikoj meri uticati na raspoloženje zaposlenih, ali i na… Read more »

Zašto je fleksibilnost ključ za uspeh?

Zašto je fleksibilnost ključ za uspeh?

Nijedna poslovna godina do sada nije nam bolje od prethodne pokazala koliko je bitna naša sposobnost da se prilagodimo tržištu. Epidemiološka situacija izazvana virusom Covid19 prouzrokovala je brojne poteškoće u poslovanju i… Read more »

SAP: Po­slov­ni kon­ti­nu­i­tet u tur­bu­lent­na vre­me­na

SAP: Po­slov­ni kon­ti­nu­i­tet u tur­bu­lent­na vre­me­na

Naš svet se po­sled­njih me­se­ci iz­u­zet­no pro­me­nio: od po­slo­va­nja do svakodnev­nog ži­vo­ta, ko­mu­ni­ka­ci­ja i no­vog po­na­ša­nja ko­ri­sni­ka. Bor­ba pro­tiv pan­de­mi­je uti­ca­la je na sko­ro sve in­du­stri­je na glo­bal­nom ni­vou. Donedav­no… Read more »

© 3598 IT Exclusive News. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: https://exclusivenews.ogledalo.rs- Content is protected !!